• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Vyberte si své ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ na míru
Orientační návrh životního pojištění
MetLife
MetLife

Garde

  • AKCE Odměna za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání. Sleva 15 nebo 30% za krytí smrti pro Vašeho blízkého.
  • Předběžné krytí ANO
  • Investiční složka ANO

Základní parametry

Minimální pojistná doba

10 let

hlavní i vedlejší pojištění, 5 let připojištění dětí

Minimální výše běžného pojistného

400 Kč / měsíčně

Předběžné krytí

ANO

pojistné krytí od 6. dne po připsání celé zálohy na pojistné na účet pojišťovny, pokud byl Návrh řádně vyplněn a doručen do sídla pojišťovny, do vydání poj. smlouvy/odmítnutí Návrhu/zpětvzetí Návrhu, max. však po dobu 90 dnů

Pojištění obecné smrti

Pojištění invalidity

Smrt následkem úrazu

Pojištění trvalých následků úrazů

Denní odškodnění úrazem

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění závažných onemocnění

Hospitalizace

Investiční složka