• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Vyberte si své ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ na míru
Orientační návrh životního pojištění
Kooperativa Pojišťovna
Kooperativa Pojišťovna

Na přání

  • Momentálně bez akce
  • Předběžné krytí NE
  • Investiční složka ANO

Základní parametry

Minimální pojistná doba

5 let

Minimální výše běžného pojistného

50 Kč / měsíčně

Předběžné krytí

NE

Pojištění obecné smrti

Pojištění invalidity

Smrt následkem úrazu

Pojištění trvalých následků úrazů

Denní odškodnění úrazem

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění závažných onemocnění

Hospitalizace

Investiční složka