• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Vyberte si své ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ na míru
Orientační návrh životního pojištění
KB Pojišťovna
KB Pojišťovna

Elán

  • Bez akce.
  • Předběžné krytí ANO
  • Investiční složka NE

Základní parametry

Minimální pojistná doba

5 let

Minimální výše běžného pojistného

200 Kč / měsíčně

Předběžné krytí

ANO

Pojištění obecné smrti

Pojištění invalidity

Smrt následkem úrazu

Pojištění trvalých následků úrazů

Denní odškodnění úrazem

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění závažných onemocnění

Hospitalizace

Investiční složka